The Obliquely Subtracting Stealth

Dear Hearts And Gentle People

Ansvar över kontrollen

Om man är många på ett arbete så måste man ha några som jobbar som underarbetare och andra som jobbar som kontrollansvarig. Denna hierarki kanske vissa tvivlar på och andra anser att den verkligen är gammal. Men andra ser hur bra den är och därför kan man också se till att göra något för alla som både kan och vill detta och vill ha ordning på jobbet. Ja, det är verkligen viktigt att det finns en tydlig struktur bakom det hela och att man därigenom också faktiskt får till något som många andra också vill ha.